Gouache/tinta xinesa    " Tres d'aquí i quatre d'alla"  Josep Albanell, Andbanc, ed. Summa

                                                         " Històries de  Gerb i la Noguera " Miquel Zambudio, Andbanc, ed. Summa

                                                         " Ricard l'escultor " Gianni Rodari, ed. Bromera

Montse Tobella 2011 ©

INTROintro_cat.html
GALERÍAgaleria_cat.html
BIBLIOGRAFIAbibliografia_cat.html
TALLERStallers.html
CONTACTEcontacte.html
CATALÀ
CASTELLANOgouache_tinta_china.html